LAPORAN WISATA WONTEN JAKARTA LAN BANDUNG

wikala dinten senen kepungkur kula lan konco-konco ngawitenaken darma wisata wonten ing Jakarta lan Bandung. Kula lan rombongan bidhal saking sekolah tabuh 16.00 WIB. perjalanan saking Semarang dugi ing Jakarta wanta wis jam sekawan enjang. sak sampunipun wonten kuta Jakarta, kula lan rombongan semeneh sak wentawes wonten ing apartemen cempaka sunter. sak wentawes kula lan rombongan nglanjenaken wisata ing TMII. wonten mriku kula lan konco-konco nemeng sangit awit. wonten mriku katah sanget dolanan ingkang saget dipun pirsani. ing mriku wonten kedadean lucu, yaiku kanca kula ketinggalan ing TMII. sak sampunipun ing TMII lajeng wonten ing GSA. ing mriku kula ningali film 4D lan pagelaran Scorpion Pirates lan lajeng wonten ing DUFAN. ing DUFAN kula ningali wahana kora-kora, perang bintang, bom-bom car, lan liyane. sak sampunipun ing DUFAN kula lajeng wonten ing cempaka sunter uga semeneh. enjingipun kula lan rombongan tindak wonteng museum geologi bandung. sakwise teng mriku, lajeng ing Tangkuban Perahu. Ing mriku kula ningali kawah, sakwise ningali kawah ing Tangkuban Perahu, kula lan rombongan lajeng ing cibaduyut. sakwise ing cibaduyut, kula lan rombongan nglanjutaken perjalanan ing Semarang. Ing jakarta lan Bandung remen sanget awit katah pengalaman ingkang saget kula pilih kagem pengemut-emut mbok bilih. wonten rencang kang mbetahake lan nyuwun pirsa kados pundit Jakarta lan Bandug menika. mekaten lan sematen laporan ingkang saget kawula. serta mugi-mugi warta ingkang kawula serat punika saget nambahi wawasan dumanteng konco-konco ingkang dereng tindak wonten tlatah Jakarta lan Bandung kolo wau.
BUAAAAAAT ANDINA

1 komentar:

dinaitusaya mengatakan...

hah , dikasih selembar doang ?
TOEEENG

Posting Komentar

BURUAN KASIH KOMENTAR KALO NGGAK .. dijatohin kotoran cicak mampus loe!! wkakaaaa (nadya kejeem)

Back to Top